اردشیر کامکار اردشیر کامکار

مراسم یادبود استاد محمد رضا لطفی در گرگان اردیبهشت 97

شعر خوانی و سخنرانی جمعی از فرهیختگان و همچنین بداهه نوازی کمانچه توسط اردشیر کامکار

1397/03/07 - 11:02