اردشیر کامکار اردشیر کامکار

ترانه هاى زمين

كنسرت نوازندگان برجسته ى ايران و تركيه ٢ دي ٩٦ تالار وزارت کشور

كنسرت نوازندگان برجسته ى ايران و تركيه ٢ دي ٩٦
اردشير كامكار-كمانچه
يوردال توكجان-عود
همايون نصيرى-پركاشن
اردم شيمشك-باقلاما
حسام الدين سراج-خواننده
آغاز فروش بليط از ٢٢ آذر-ايران كنسرت
 
 

 

1396/09/21 - 16:50