اردشیر کامکار اردشیر کامکار

مستر کلاس آموزشی اردشیر کامکار ویژه نوازندگان کلیه سازهای ایرانی

پنج شنبه 28 بهمن 1395 ، انجمن موسیقی خراسان رضوی ، مجتمع امام رضا (ع) ، بوستان ملت.

هماهنگی جهت ثبت نام :
انجمن موسیقی مجتمع امام رضا (ع)
ثبت نام تلفنی : 05136074818
موبایل: 09153019210
09355149940
09363476226

1395/11/23 - 15:16