اردشیر کامکار اردشیر کامکار

تور كنسرت گروه اردشير كامكار

تور كنسرت گروه اردشير كامكار به خوانندگي وحيد تاج و حشمت رجب زاده طي روزهاي آينده در شهرهاي بوكان، سقز و مهاباد برگزار مي شود...

گروه اردشير كامكار تور كنسرتشان را در تاريخ ٨ شهريور و از شهر مهاباد آغاز مي كنند و بعد از اين اجرا روز ٩ شهريور كنسرتي را در سالن آموزشكده فني سقز به روي صحنه مي برند. گروه اردشير كامكار در ادامه به شهر بوكان سفر مي كنند و روز ١٠ شهريور ماه در سالن سيمرغ اين شهر به اجراي برنامه مي پردازند. نوازندگان اين گروه را، اردشير كامكار (كمانچه)، نگار خاركن (كمانچه)، سياوش كامكار (سنتور)، نيريز كامكار (تار)، كامبيز گنجه اي (تنبك)، سيروان منهوبي (عود)، ترگل خليقي (رباب)، كامران احمدي (دف)، قاسم رحيم زاده (تار) را تشكيل مي دهند. همچنين تهيه كنندگي اين گروه را نيما قهرماني بر عهده دارد.

1394/06/02 - 15:00