اردشیر کامکار اردشیر کامکار

اردشير کامکار در مراسم اختتاميه جشنواره موسيقی فجر مورد تجليل قرار میگيرد

اردشير کامکارنوازنده کمانچه و ویولن از جمله هنرمندانی است که در مراسم اختتاميه جشنواره موسيقی فجر مورد تجليل قرار می گيرد. کامکار درباره سالهای فعاليتش در عرصه موسيقی گفت: چه در جایگاه نوازنده و چه در بحث آهنگسازی٬ به استفاده از تمامی ظرفيتهای موسيقی ایرانی یعنی موسيقی مقامی و محلی و موسيقی سنتی توجه داشته ام.

 
اردشير کامکار که توانست در این سالها چهره نوینی از ساز کمانچه را به نمایش بگذارد در ادامه گفت: برای پيشرفت ساز کمانچه سعی شده تا از همه تواناییهای نهفته در این ساز استفاده شود و با اجراهای دقيق تر و شفاف و استفاده از امکانات صوتی و قدرت مانور بيشتر٬ ارتباط بهتری بين نوازنده و شنونده برقرار شود. وی افزود: این نگرش جدید در زمينه نوازندگی ساز کمانچه منجر به اجراهای درخشان و دقيق در قالب سی دی٬ کنسرت و تکنوازی شده است که یکی از دلایل محبوبيت روز افزون این ساز است. کما اینکه در سالهای اخير افزایش تعداد هنرجویان و طرفداران ساز کمانچه در ميان نسل جوان و همچنين تعداد رپرتوارها و قطعاتی که برای کمانچه نوشته شده است دليل همين مدعاست.

روزنامه ایران

1393/12/02 - 10:14